Omprofilering och profilering av företagets profil

Oavsett om du ska omprofilera ditt företag eller skapa en ny företagsprofil är vi en trygg, pålitlig partner som är enkel att samarbeta med. Vi har lång erfarenhet och duktiga montörer inhouse. Välkommen att ta kontakt med oss om du ska göra en omprofilering eller skapa en ny profil för ditt företag.

Vad innebär en omprofilering?

Rent konkret innebär omprofilering av ett företag oftast att en ny grafisk profil tas fram, vilket i sin tur medför nya skyltar, ny dekor, nya profilkläder och kanske en förändring av företagets namn. Det är med andra ord en större förändring, som kräver god planering och ett helhetsgrepp för att genomföra på ett smidigt sätt.

Vi hjälper dig med en ny företagsprofil

Vi på Mediaformat har mångårig erfarenhet av att profilera om företag inom retail, dagligvaruhandel, fastighetsbranschen och byggbranschen. Bland våra kunder finns till exempel Coop, Skanska, köpcenter, gallerior med mera. Vi är vana vid att jobba med stora varumärken och kedjor, där det finns behov av att ta fram koncept för ett flertal butiker/motsvarande.

Därför ska du välja oss

Vi är vana vid att jobba med stora varumärken i konceptform. Våra projektledare håller dig uppdaterad under hela omprofileringen. En styrka är att vi har våra egna montörer inhouse, vilket innebär att samtliga inblandade är väl införstådda med helheten i projektet. Med andra ord hjälper vi dig från idéstadiet ända tills den sista skruven i den sista skylten är på plats. Kontakta oss för att få hjälp med profilering av företag.