Välkommen till Mediaformat

Mediaformat har funnits sedan 2010, men många av oss har jobbat i branschen betydligt längre än så. Tack vare vår långa erfarenhet och vår stora bredd kan vi hjälpa dig hur du än vill synas – oavsett om det är på en stor fasadvepa, en tunnelbanevagn eller ett skyltprogram. Och eftersom vi är med genom hela processen från produktion till montering kan vi alltid leverera rätt kvalitet till rätt pris. Sätt oss på prov så får du se!

Kontakta oss

Miljö- och kvalitetspolicy Mediaformat SwedenAB

Mediaformats miljö- och kvalitetspolicy är en viktig del i vårt arbete. Vår vision är att på lång sikt bli ett naturligt första hands val som leverantör med ett tydligt miljö- och kvalitetsfokus. Vår ambition är att vara ledande och ett föredöme på de marknader där vi verkar.

  • Vi arbetar dagligen med ständig förbättring gällande våra åtaganden kring miljö- och kvalitetsfrågor så att vårt miljö- och kvalitetsarbete utformas i samklang med samhällets behov, förväntningar och krav.
  • Vi organiserar miljö- och kvalitetsarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
  • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på materialval där vi kan påverka, kemikalier samt transportområdet. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
  • Vi ställer miljö- och kvalitetskrav på våra samarbetspartner och underleverantörer.
  • Vi åtar oss att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav

Vi är angelägna om att driva en öppen dialog i frågor som rör miljö- och kvalitetspåverkan av vårt ledarskap, vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

Henrik Tomczyk
CEO Mediaformat Sweden AB

….

Integritetspolicy

Mediaformat Sweden AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken information som samlas in och hur den lagas. Genom att godkänna policyn i samband med avtal/köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Ansvarig för hanteringen: Mediaformat Sweden AB orgnr: 556806-7184

Var lagras dina uppgifter?
Mediaformat Sweden AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Dina uppgifter lagras i vårt CRM och ekonomisystem.
Vilka personuppgifter samlas in?
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, till exempel namn, post- samt eventuell leveransadress, organisationsnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta leveranser, varor, pris, datum. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: Registrering av kundkort i vårt CRM system, till utförande av offert/order och fakturering.

Lagringstid?
Så länge du är aktiv som kund hos oss sparar vi dina personuppgifter, eller enligt dina egna rättigheter.
Vilka rättigheter har du?
Du har, när som helst, kostnadsfritt, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till info@mediaformat.se. För att kunna hitta dina personuppgifter i alla våra databaser behöver vi ditt kundnummer, namn, adress och telefonnummer.
Om du anser att de personuppgifter som Mediaformat Sweden AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du via info@mediaformat.se Mediaformat är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Anställda på Mediaformat. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller lämnas till tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel via en underleverantörer till Mediaformat eller för rättsliga krav.

Hur skyddar vi din personliga information?
Mediaformat vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen samt vår personal är väl införstådd i företagets IT och integritets policy.

Mediaformat Sweden AB
Info@mediaformat.se
Tel: 08-580 80 170.
Senast uppdaterad 2018-05-03