Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbetet har en stor del i vår dagliga verksamhet. Vi har ett tydligt miljö- och kvalitetsfokus, så att du som kund ska kunna vara säker på att få en kvalitativ leverans, proffsigt genomförd med ett snyggt resultat. Det ska vara enkelt för dig och allt ska genomföras med minsta möjliga påverkan på miljön.

Vår vision är att vara ett föredöme inom vår bransch och ett naturligt förstahandsval när Du väljer leverantör.

  • Vi organiserar miljö- och kvalitetsarbetet internt, så att det ska vara ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete. Vi har tydliga ansvarsområden och förbättringsmål inom alla avdelningar och processer.
  • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan genom aktiva val vid inköp. Vi väljer i första hand miljövänliga produkter och källsorterar allt avfall från verksamheten. Vi arbetar nästan helt digitalt och har en minimal pappersförbrukning.
  • Vi ställer miljö- och kvalitetskrav på våra samarbetspartners och leverantörer, samt följer upp att de efterlevs.
  • Vi åtar oss att följa och hålla oss uppdaterade kring gällande miljö- och arbetslagstiftning samt bindande krav.
  • Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet. Det innebär att vi löpande uppdaterar våra miljö- och kvalitetsmål, så att vi alltid blir bättre.

Vi finns här och vill gärna ha en öppen dialog med dig i frågor som rör vårt arbete inom miljö- och kvalitet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring vår verksamhet, våra produkter eller tjänster!

Henrik Tomczyk

CEO Mediaformat Sweden AB