Kommun och förvalt­ning

Till kommuner och förvaltningar är Digitala informationsskärmar en av våra vanligaste produkter. Vi tillhandahåller en mängd olika digitala skärmar både, interaktiva och informationsbärande. Vi sköter om innehåll, drift och installation. Ta kontakt om du har några frågor.