Ikano

Framtagning av vepa samt informationstavla med ljuslåda, allt monterat vid Årstaberg.

Kund: Ikano
Plats: Årstaberg