Ekerö kommun

Tillverkning och montage av vepor på Drottningholmsbron

Kund: Ekerö kommun
Plats: Drottningholmsbron

Ekerö kommun